http://missionemobilita.it/
nagrada po izboru tinejdžera za najbolji horor/triler film
huawei sat akcija
hrvatska lutrija zrinjevac
msu ht nagrada
kompresori za zrak akcija
kada počinju upisi u srednje škole 2016
kako poslati e mail
pennsylvania loto 5/30
poklon online
u što investirati
>

Poziv za dostavu ponuda 2017Nov 2, 2017 — POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave usluga osiguranja osoba i vozila. Evidencijski broj nabave: E-JN-47/2017. Apr 18, 2017 — POZIV ZA DOSTAVU PONUDA. Evidencijski broj 07/2017-BG. Konzultantske usluge u upravljanju projektom za EU projekt. DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Javna nabava / Poziv za dostavu ponude i troškovnik za hotelski smještaj u 2017. Lijevi izbornik. O nama · Nadležnosti · Članovi ... Poziv za dostavu ponuda i ostala dokumentacija nalazi se ovdje (klikom otvarate link). ... URBROJ: 536-02-02-/03-17- 01, od 15. veljače 2017. godine. Sisak, 20. prosinca 2017. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA. U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE. ZA PREDMET NABAVE. Upravljanje i administracija projekata energetske ... Jednostavna nabava – poziv za dostavu ponuda | Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti ... EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 03/2017. Split, listopad 2017. ... ovog Poziva za dostavu ponuda naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku. POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga nastavka održavanja RHEL operativnog sustava za 2017. godinu. Zagreb, rujan 2017. Nov 15, 2017 — Naručitelj upućuje. POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave robe. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA. Evidencijski broj nabave: EV.br.: 07/2017. Ovim putem dostavljamo vam Poziv za dostavu ponude za predmet nabave - Brašno ... 17-1 od 20. veljače 2017. godine, a koja je objavljena na internetskoj ... Obavijest o izmjeni i dopuni troškovnika za predmet nabave: Nastavak sanacije vanjske hidrantske mreže · 15.9.2017. - Poziv na dostavu ponude: Nastavak ... Apr 8, 2020 — Naručitelj objavljuje Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima na ... račun dobiti i gubitaka ili drugi dokument za 2018. i 2017.g. Općinska načelnica poziva zainteresirane ponuditelje za dostavu ponuda u postupku ... 2017. načelnica Općine Tovarnik objavljuje poziv na dostavu ponuda za ... Evidencijski broj: JN-07/2017. Sukladno članku 5. ... PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA ... Rok za dostavu ponude : 08.12.2017.godine do 15:00 sati. Karlovac, 12. prosinac 2017. godine. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave: Održavanje intranet portala i programa u 2018. godini, ev.br. Poziv na dostavu ponuda za opremanje kabineta senzoričke integracije ... Planom nabave za 2017.g. utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za koje su ... Nov 17, 2020 — Tekst Poziva Troškovnik 7. prosinca 2020. godine Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom 10. prosinca 2020. godine Obavijest ... Dec 1, 2017 — Ev. broj nabave: BAG-11/2017. PRAVOSUDNA AKADEMIJA. Isporuka uredskog materijala i tonera. Poziv na dostavu ponuda. Stranica 2 od 18. Dec 19, 2017 — Evidencijski broj nabave: 11-00-37/2017. Nabava se provodi objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama. Jun 25, 2021 — Ovaj poziv na dostavu ponude izrađen je temeljem Pravilnika o provedbi ... elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, ... Planirani datum potpisa ugovora je 01.04.2017.g. ... Poziv za dostavu ponuda može se besplatno preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. ... Potrošni medicinski materijal 2019. docx potrošni medicinski materijal - poziv na dostavu ponuda ... plan nabave za 2017.god - II. izmjena i dopuna. URBROJ: 529-02-16-3;. Zagreb, 11.01.2017. E-mail:nabava@mint.hr. IZMJENA IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA TE PODRŠKE ... 2017. Zadnja izmjena: 23. kolovoza 2021. 2017. Datum objave: 29.12.2017. Poziv na dostavu ponude: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u Hrvatskom zavodu za ... POZIV ZA DOSTAVU PONUDE. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. CPV oznaka 09310000-5. Evidencijski broj nabave: JED.NAB 05./2017. Split, 24.11.2017. godine. POZIV NA DOSTAVU PONUDE. NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA. (ŠKODA VOZILA). E-BAG-16-1/17. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGA ... Rok za dostavu ponuda je 12.04.2017. do 10:00 sati bez obzira na način dostave. Ponuda koja ne stigne u ... May 18, 2021 — 8/2017) te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. 1. OPIS PREDMETA NABAVE. PREDMET NABAVE sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog ... Varaždin, 12.12.2017. POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave usluga fiksne telefonije. Naručitelj Sveučilište Sjever, Trg dr. na snazi od 01.01.2017. Uživajte. ... Sadržaj poziva na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na potvrdu interesa sposobnim natjecateljima. Poziv za dostavu ponuda: OBAVLJANJE USLUGE OBVEZNE PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA.docx, 8.9.2017. U Oprisavcima, 08. rujna 2017. godine. GOSPODARSKI SUBJEKT: ... 9 iz Plana nabave (BAG-2017-8) ... br.14/2017.) upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. Pregled sklopljenih ugovora za 2017. godinu · pdf ... Poziv za dostavu ponuda - JN122 2021 - Ultrazvučni rezač sintetskih materijala - ponovljeni postupak ... ... prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), ... Poziv na dostavu ponude za nadogradnju mikrofonskog konferencijskog sustava ... Nov 22, 2021 — Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, klasa: 023-05/17-01/05, urbroj: 2186-022-02-17-3 od 26.06.2017. Zagreb, 20. veljače 2017. godine ... provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva za dostavu ponuda gospodarskim subjektima, objava na internetskoj ... Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (22.10.2020.) ... Geodetske usluge: Poziv za dostavu ponude i dokumentacija za nabavu (04. kolovoz 2017.) ... PULA, 27.03.2017. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave. UREDSKOG MATERIJALA. OŠ VIDIKOVAC Pula. Evidencijski broj nabave: 01/2017. Pula, 27.03.2017. 28.08.2017. 2. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za garažu u Viškovu. Rok za dostavu ponude: 06. rujan 2017. Odluke o početku postupka jednostavne nabave br. 583/09-2017 upućujemo Poziv za dostavu ponuda. UPUTE ZA IZRADU PONUDE. 1. OPĆI PODACI. 1.1. Naručitelj:.

L'Auto è:

LA TUA EMAIL: 


Bing Google